Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- De hoogbegaafde peuter


- leert laat praten, maar wel meteen in correcte zinnen 
- leert snel praten 
- praat veel 
- gaat snel (close) contact aan met vreemden 
- kan vroeg een inhoudelijk gesprek voeren 
- na het leren praten komt er geen einde aan de vragen 
- opvallend woordgebruik
- grote woordenschat (200 woorden met 1,5 jaar)  
- is altijd op zoek naar uitzondering ('maar als...dan is het niet zo') 
- vraagt eindeloos 'waarom'  
- heeft een heel goed geheugen voor namen en (eenmalige) gebeurtenissen, kunnen ze later combineren met nieuwe gegevens 
- kent snel kleuren,  cijfers en letters 
- herkent snel automerken 
- heeft al snel geen middagslaapje meer nodig 
- heeft veel aandacht voor de omgeving , wijst veel rond en stelt eindeloos vragen over de omgeving 
- loopt voor op de boekjes van het consultatiebureau 
- leert laat lopen 
- is van de ene op de andere dag zindelijk
- is 's nachts eerder zindelijk dan overdag 
- wordt 's nachts niet zindelijk 
- is juist heel laat zindelijk 
- experimenteert graag 
- de peuter kan al geconcentreerd bezig zijn 
- speelt een eigen spel met eigen regels 
- tekent op hoger niveau dan leeftijdsgenoten 
- maakt herkenbare of niet zo herkenbare tekeningen met een uitgebreid verhaal erbij 
- de peuter heeft een goed ontwikkeld geheugen 
- is perfectionistisch 
- verwacht veel van zichzelf
- is zeer teleurgesteld of boos bij falen 
- heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid 
- heeft veel verantwoordelijkheidsgevoel 
- kan snel verbanden leggen 
- grote leergierigheid
- grote nieuwsgierigheid 
- kan verschillende dingen tegelijk doen 
- heeft een hoog tempo
- is zeer zelfstandig 
- kan zichzelf niet bezig houden 
- is snel uitgekeken op speelgoed 
- heeft veel energie
- corrigeren andere kinderen op de peuterspeelzaal
- observeert veel op de peuterspeelzaal en begrijpt het gedrag van de andere kinderen niet
- trekken op de peuterspeelzaal veel naar de juf en voeren ' een gesprek op niveau' 
- meisjes trekken op de peuterspeelzaal naar de jongens 
- zoekt contact met oudere kinderen 
- ziet er vaak verloren uit tussen leeftijdsgenootjes 

- De hoogbegaafde baby
- De hoogbegaafde peuter
- De hoogbegaafde kleuter
- In groep 3
- In groep 4, 5, 6 en 7
- In groep 8
- Het voortgezet onderwijs
- Pubers
- Volwassenen