Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- In groep 8


- praten veel over de middelbare school/ oudere brusjes
- willen niet mee op kamp of meedoen aan de musical
- vertonen minder inzet voor school
- vragen om extra uitdaging in vakken die gegeven worden op het voortgezet onderwijs
- geven aan dat ze klaar zijn voor het middelbaar onderwijs, hebben er veel zin in
- beseffen dat ze zich anders ontwikkelen dan klasgenoten 
- vragen om huiswerk
- klagen over teveel herhaling op school
- ontwikkelen meer betrokkenheid bij politiek en wereldzaken  
- gaan anderen helpen met schoolvakken 

- De hoogbegaafde baby
- De hoogbegaafde peuter
- De hoogbegaafde kleuter
- In groep 3
- In groep 4, 5, 6 en 7
- In groep 8
- Het voortgezet onderwijs
- Pubers
- Volwassenen
\