Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- De hoogbegaafde kleuter


- denkt dat het veel gaat leren op de kleuterschool is daarna teleurgesteld 
- achteruitgang in cognitieve vaardigheden (bv. van gedetailleerd tekenen weer gaan krassen) 
- wil niet meer naar school
- is op school een totaal ander kind dan thuis 
- is thuis zeer gefrustreerd en op school een engeltje 
- onhandelbaar, soms zelfs agressief gedrag 
- heeft vaak hoofdpijn of buikpijn 
- interesse voor levensbeschouwelijke onderwerpen 
- de kleuter leert zichzelf lezen (soms op de kop) 
- de kleuter kan eerder downloaden dan lezen 
- heeft een apart gevoel voor humor 
- is erg gevoelig 
- heeft een slechte of juist goede fijne motoriek 
- heeft een slechte of juist goede grove motoriek  
- moeite met het leren fietsen, kan het wel van de ene op de andere dag 
- moeite met het leren zwemmen 
- trekt naar bijzondere kinderen 
- speelt niet met klasgenootjes
- trekt naar jongere kinderen en domineert dan 
- trekt naar oudere kinderen die hem of haar vervolgens ook accepteren 
- heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid 
- heeft veel gevoel voor verantwoordelijkheid 
- verzint originele ideeën en oplossingen 
- stelt heel hoge eisen aan zichzelf
- ontwikkelt faalangst 
- doet niet graag mee aan groepsactiviteiten 
- hebben ongewone interesses 
- draagt andere onderwerpen aan in de kring 
- leerkracht twijfelt aan leercapaciteit, groep twee opnieuw doen komt ter sprake

- De hoogbegaafde baby
- De hoogbegaafde peuter
- De hoogbegaafde kleuter
- In groep 3
- In groep 4, 5, 6 en 7
- In groep 8
- Het voortgezet onderwijs
- Pubers
- Volwassenen