Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- De hoogbegaafde baby


- mensen zeggen dat de baby 'wijze ogen'  heeft
- mensen zeggen dat de baby 'een oude ziel heeft' 
- de baby is veel wakker
- de baby heeft veel aandacht voor de omgeving 
- de baby is vaak gefrustreerd (het wil dingen die het nog niet kan) 
- de baby is zeer onderzoekend/ ontdekkend 
- kan snel rondkijken,het  hoofd omdraaien en optillen 
- de baby reageert snel op de omgeving
- de baby legt verbanden 
- leert snel lopen
- heeft een korte kruipfase of slaat de kruipfase over 
- drinkt snel zelf
- gaat vroeg staan
- hoogbegaafdheid komt voor in de familie 

- De hoogbegaafde baby
- De hoogbegaafde peuter
- De hoogbegaafde kleuter
- In groep 3
- In groep 4, 5, 6 en 7
- In groep 8
- Het voortgezet onderwijs
- Pubers
- Volwassenen