Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- In groep 4, 5, 6 en 7


- (te) snelle werkers
- (te) langzame werkers 
- veel bewegen in de klas (vinger trommelen, wiebelen op stoel, omgedraaid zitten)
- hebben vaak voorkennis over een onderwerp dat in de klas behandeld wordt 
- de clown uithangen in de klas
- passieve houding (onderuithangen, op de bank hangen)
- andere kinderen afleiden tijdens het werken
- slechte concentratie (van korte duur) 
- slordig handschrift 
- dagdromen 
- onderpresteren 
- verlies van interesse voor schoolse zaken 
- snel afgeleid 
- impulsief 
- vergeetachtig 
- begrijpt en onthoudt moeilijke informatie wel als het interessant is 
- leest veel
- verzamelt in vrije tijd veel informatie 
- kent veel feiten, grote algemene ontwikkeling 
- ontwikkelt thuis op eigen initiatief allerlei activiteiten 
- heeft een brede belangstelling
- vindt het leuk om dingen te onderzoeken 
- maakt huiswerk niet of slecht 
- goed verzorgd huiswerk waar veel tijd aan is besteed 
- presteert op mondelinge overhoringen beter dan op schriftelijke 
- ontstaan van hiaten in kennis 
- ontwikkeling van een laag zelfbeeld
- met tegenzin naar school gaan 
- doen alsof ze ziek zijn of verzinnen smoesjes om niet naar school te hoeven 
- heeft een hekel aan inprenten 
- expres veel fouten maken in het werk 
- niet te motiveren door beloningssystemen
- maakt toetsen niet of gedeeltelijk
- veel commentaar op de leerkracht geven
-weigeren van het maken van herhalingswerk 
- toont erg wisselende resultaten 
- terugkerend bedplassen onder spanningsverschijnselen 
- veel aansporing van de leerkracht nodig 
- presteert goed bij individueel onderwijs op maat 
- weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten 
- neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen daden 
- verlies spontaniteit 
- ontwikkeling depressiviteit 
- gepest worden 
- sociaal isolement
- tics
- hebben weinig slaap nodig 
- is creatief
- heeft veel fantasie 
- is erg zelfstandig 
- naar ernst neigend, lacht weinig 
- docentgericht
- vindingrijk
- openbaart een bijzonder talent als muzikaliteit, creativiteit 
- speelt veel games 
- hebben veel inzet tijdens buitenschoolse activiteiten 
- kunnen uren geconcentreerd met iets bezig zijn als het boeit

- De hoogbegaafde baby
- De hoogbegaafde peuter
- De hoogbegaafde kleuter
- In groep 3
- In groep 4, 5, 6 en 7
- In groep 8
- Het voortgezet onderwijs
- Pubers
- Volwassenen