Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- Volwassenen


- hebben het gevoel dat hij/ zij 'anders' is
- houden zich in omdat hij/zij anders niet begrepen wordt
- vallen buiten de groep 
- vereenzaming of vervreemding 
- volgen HBO of universitair onderwijs en komen terecht in een werkkring die past bij het redeneervermogen en de talenten
- stromen af op het beroepsonderwijs of verlaat school voortijdig en werkt ver onder zijn/ haar denkniveau 
- veranderen vaak van baan
- denken zeer snel tijdens het werken 
- irriteren zich aan 'domheid'  van anderen 
- denken in te grote stappen 
- liggen vaak overhoop met collega's of managers 
- reageren weinig diplomatiek op onbegrip 
- vervelen zich bij routineklussen, maken daarbij fouten 
- hebben behoefte aan intellectuele uitdaging en emotioneel weinig belastend werk 
- houden niet van teveel controle 
- zijn veel bezig met de vraag of ze zichzelf wel zijn 
- zijn emotioneel onzeker 
- kunnen moelijk kiezen 
- nemen prikkels sneller waar dan anderen 
- trekken zich teveel aan 
- doen meer dan ze zouden moeten doen 
- hebben een scherp waarnemingsvermogen 
- kunnen erg vasthoudend zijn 
- hebben drang naar autonomie 
- gevoelig voor pijn
- hebben gevoelige zintuigen 
- na het werk behoefte aan rust om tot zichzelf te komen 
- gevoeliger voor de effecten van alcohol, nicotine en caffeine 
- hekel aan geweld
- voelen de emoties van anderen in het eigen lijf 
- kunnen erg geraakt worden door schoonheid van dingen, natuur of muziek 
- zijn chronisch depressief 
- hebben een voorkeur voor vrienden die ouder zijn 
- zouden de wereld graag willen verbeteren 
- zijn erg trouw en betrouwbaar in vriendschappen
- hechten veel waarde aan familiebanden 
- moeite met het vinden van innerlijke rust
- hebben het gevoel dat hij/zij meer kan presteren dan tot nu toe 
- zijn bang om een intelligentietest te doen , want wat als je faalt en je 'het' dus niet blijkt te zijn
- weten soms dingen terwijl hij/zij niet weet hoe hij/zij eraan komt 
- moeten vaak aan anderen iets herhalen of uitleggen 
- hebben volle boekenkasten 
- functioneren het best zelfstandig

- De hoogbegaafde baby
- De hoogbegaafde peuter
- De hoogbegaafde kleuter
- In groep 3
- In groep 4, 5, 6 en 7
- In groep 8
- Het voortgezet onderwijs
- Pubers
- Volwassenen