Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- Pubers


- weten heel goed wat ze willen
- kunnen heftig reageren op kleine dingen 
- klagen over verveling op school
- uitstellen, hebben een 'start'probleem 
- hebben een eigen manier van leren 
- werken aan veel zaken tegelijk 
- hebben veel wisselende contacten (fucntioneel: geschiedenis met die, Engels met die, de pauze doorbrengen met die)  
- stromen af van gymnasium naar atheneum naar havo naar VMBO
- blijven meerdere keren zitten en moeten van school af 
- willen vroeg werken
- ontwikkelen een obsessie 
- worden gepest 
- voelen zich eenzaam
- zetten normen en waarden van de ouders aan de kant
- blijven erg aan de ouders hangen 
- passen zich zeer sterk aan
- blijven een eigen weg volgen 
- hebben geen leerstrategieën
- spijbelen
- hebben vroeg een vaste partner 
- zetten zich voor veel buitenschoolse activiteiten in 
- houden van de details in een discussie en 'pakken'  anderen daarop 
- komen op voor minderbedeelden 
- lezen nog steeds veel

- De hoogbegaafde baby
- De hoogbegaafde peuter
- De hoogbegaafde kleuter
- In groep 3
- In groep 4, 5, 6 en 7
- In groep 8
- Het voortgezet onderwijs
- Pubers
- Volwassenen