Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- Verbaal-linguistisch intelligent
Het gaat om de capaciteit om taal te gebruiken om je uit te drukken en om anderen te begrijpen en te overtuigen. Kinderen met taalkundige intelligentie denken in woorden. Zij zijn dan ook in staat om iets te begrijpen dat alleen in woorden wordt overgebracht.

leest graag,
heeft een grote woordenschat,
denkt in woorden,
formuleert gemakkelijk,
kan gemakkelijk ideeën onder woorden brengen,
debatteert graag,
leest snel en met inzicht,
kan goed argumenteren,
pikt nieuwe woorden snel op.


- Interpersoonlijk intelligent
- Intrapersoonlijk intelligent
- Lichamelijk-kinesthetisch inteligent
- Logisch-mathematisch intelligent
- Muzikaal-ritmisch intelligent
- Verbaal-linguistisch intelligent
- Visueel-ruimtelijk intelligent
- Naturalistisch intelligent
- Existentieel intelligent