Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- Psychologisch onderzoek


Psychologisch onderzoek is een verzamelnaam voor verschillende vormen van onderzoek, waaronder een  persoonlijkheidsonderzoek. Psychologisch onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van een psychologische hulpvraag. De keuze van de tests hangt af van de hulpvraag, persoonlijke omstandigheden, en eventueel vragen van het kind zelf.

 

We proberen met het onderzoek een antwoord te geven op bijvoorbeeld de volgende vragen:

- Welke gedragingen vertoont het kind?

- Hoe functioneert het kind op sociaal gebied?

- Is het kind emotioneel stabiel?

- Hoe beleeft het kind zijn gezinssituatie?

- Wat gaat er in het kind om?

- Wat zijn de sterke kanten van dit kind?

- Wat valt ons op aan dit kind (observaties)?

 

Wij stellen geen diagnoses, zoals ADHD, autisme verwante stoornissen of gedragsstoornissen. Wij doen wel een screening hiervan, mochten we van de ouders of mensen uit de omgeving of na onze eigen observatie van het kind bepaalde kenmerken zien hiervan. Mocht er uit het psychologisch onderzoek duidelijke aanwijzingen voor een stoornis naar voren komen, verwijzen wij u door naar een tweedelijns-instelling.

- Intelligentieonderzoek
- Persoonlijkheidsonderzoek
- Psychologisch onderzoek
- Pedagogisch-didactisch onderzoek