Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- Projectmateriaal

Heeft u op school een plusgroep, een plusbegeleider maar geen richtlijnen of materialen? Of een groep plusleerlingen die zelfstandig aan een taak kunnen werken? Wij verzorgen graag het projectmateriaal voor u! Iedere week ontvangt u per mail de instructies voor de les, de werkbladen voor de les, links voor webinformatie, boekadviezen en de 'huiswerk'bladen voor in de klas. Uw school is verzekerd van actuele, complete projecten en het scheelt tijd en hoofdbrekens voor de leerkrachten.

Wij bieden lespakketten aan die wij al klaar hebben, maar kunnen ook pakketten maken naar uw keuze van onderwerp. Wel behouden wij ons het recht toe de projecten naar eigen inzicht uit te werken.

- Projectmateriaal
- Adviesgesprekken
- Plusklas
- Lezingen en workshops
- Onderzoek