Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- Persoonlijkheidsonderzoek
 

Een persoonlijkheidsonderzoek gaat om het in kaart brengen van eigenschappen. Er zijn miljarden mensen op de wereld, maar allemaal uniek. Iedereen heeft een eigen karakter, kwaliteiten en eigenaardigheden.  Voor juiste hulp bij een probleem of begrip van de omgeving is het fijn als je jezelf goed kent en anderen je goed kennen. Wij dus ook! Vragen die we zouden kunnen onderzoeken zijn: 
 
- Wat voor karaktereigenschappen komen er naar voren bij het kind?
- Wat vindt het kind van zichzelf? 
- Hoe beleeft het kind de wereld? 
- Hoe reageert het kind in bepaalde situaties? 
- Hoe gaat het kind met anderen om? 
- Wat motiveert het kind? 
- Waar is het kind goed in? 
 
Kortom, hoe zit het kind in elkaar, wat is kenmerkend voor het unieke individu. Waar ligt de kracht, waar liggen de eventuele valkuilen en hoe kan daaraan gewerkt worden. 
 
Een dergelijk onderzoek wordt uiteraard nooit zomaar afgenomen. Er gaat altijd een hulpvraag aan vooraf van ouders, school en/of het kind. De omgeving van het kind wordt dus actief betrokken.  Het kind wordt geobserveerd, vult misschien (eventueel samen met ons) wat vragenlijsten in, maar ook de ouders en eventueel de leerkracht of andere belangrijke personen kunnen gevraagd worden informatie te verstrekken. Dit gebeurt altijd na toestemming van de ouders.

- Intelligentieonderzoek
- Persoonlijkheidsonderzoek
- Psychologisch onderzoek
- Pedagogisch-didactisch onderzoek