Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- Pedagogisch-didactisch onderzoek


Bij een pedagogisch-didactisch onderzoek wordt onderzocht wat de leervorderingen van het kind op verschillende gebieden zijn. Aan de hand van dit onderzoek kan vastgesteld worden of het kind leerachterstanden of juist een voorsprong heeft ten opzichte van leeftijd- of klasgenoten en of er hiaten in de basiskennis zijn.
 
De volgende gebieden kunnen onderzocht worden:
- technisch lezen
- rekenen
- spelling
- begrijpend lezen
 
Uit het onderzoek komt naar voren welke specifieke onderdelen het kind nog niet beheerst of juist wel. Deze worden door ons duidelijk in kaart gebracht, eventueel met een handelingsplan. Mocht er sprake zijn van een grote achterstand dan is het mogelijk om het kind aan te melden voor remedial teaching.
 
Soms komen we onverklaarbare achterstanden of leerstoornis-specifieke fouten tegen. In overleg met de ouders kunnen we dan doorverwijzen naar kwaliteitsinstituten Dyslexie of Dyscalculie voor een (vaak door de verzekering vergoed) onderzoek voor een officiële verklaring. 
 
Een pedagogisch-didactisch onderzoek kan, eventueel samen met een intelligentie-onderzoek, een goede basis zijn voor een second-opinion voor het schooladvies. 

- Intelligentieonderzoek
- Persoonlijkheidsonderzoek
- Psychologisch onderzoek
- Pedagogisch-didactisch onderzoek