Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- Onderzoek

 


Pienterplus is gespecialiseerd in intelligentie-onderzoeken bij kinderen van 4 tot 18 jaar. Daarnaast kunnen wij  ook door middel van  psychologische onderzoeken, persoonlijkheidsonderzoeken of didactische onderzoeken het kind en zijn of haar mogelijkheden voor u duidelijk in kaart brengen. Vaak brengt dat de verklaring van het functioneren of gedrag van een leerling die nodig is voor een juiste aanpak of het inzicht wat nodig is voor het juiste (school)advies. We voeren de onderzoeken desgewenst op school of bij ons op kantoor uit en kunnen heel gericht advies uitbrengen voor de begeleiding van de onderzochte kinderen.

Gemiddeld zitten in iedere klas 2 à 3 hoogbegaafde kinderen. Afhankelijk van het onderwijstype en sociale omgeving kunnen dat er zelfs nog meer zijn. Heel vaak worden deze kinderen niet herkend. Je kunt hoogbegaafde kinderen helaas niet altijd herkennen aan uitzonderlijk goede resultaten. Soms zelfs eerder aan slechte resultaten en aanpassingsproblemen. Met name in de eerste jaren van het basisonderwijs én voortgezet onderwijs.  De lastigste kinderen van de klas kunnen echter ook de slimste zijn!

Doordat hoogbegaafde kinderen soms niet worden herkend door ouders en door school vallen ze buiten de boot. Deze kinderen krijgen dan niet de aandacht en de zorg die ze heel hard nodig hebben. Juist de kinderen die niet worden herkend zijn vaak de kinderen met sociaal-emotionele problemen of kinderen die hun talenten verstoppen. Met extra uitdaging, misschien juist begeleiding in het leerproces of emotionele ondersteuning kunnen ze alsnog succesvol worden!

Denkt u nu aan een bepaald kind of jongere die u opgevallen is? Dan is het wellicht zinvol om eens te denken aan een hoogbegaafdheidsonderzoek en met ouders hierover in gesprek te gaan. Zo’n onderzoek geeft een volledig beeld van de intellectuele capaciteiten van een kind en biedt concrete aanknopingspunten voor een goede begeleiding. Dat is fantastisch voor het kind en zijn/ haar toekomst én brengt weer rust in de klas. Dus ook de leerkracht en de andere kinderen profiteren mee.

 

- Projectmateriaal
- Adviesgesprekken
- Plusklas
- Lezingen en workshops
- Onderzoek