Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- Naturalistisch intelligent
Het vermogen om patronen in natuurlijke omgevingen te herkennen, te begrijpen en ermee te werken. Kinderen met een sterk ontwikkelde naturalistische intelligentie worden door een natuurlijke omgeving en door het observeren van natuurverschijnselen aan het denken gezet. Doordat zij nauwkeurig observeren, kunnen zij natuurlijke én door mensen gemaakte objecten vaak goed classificeren.

voelt zich aangetrokken door de natuur,
is gefascineerd door alles wat groeit en bloeit,
geïnteresseerd in natuurverschijnselen (weer, sterren, planeten),
herkent snel kenmerken van plant en dier,
observeert en verklaart graag veranderingen in de natuur,
leert gemakkelijk door waarnemingen buiten,
kan goed verzamelen en ordenen,
gaat graag met dieren om.

- Interpersoonlijk intelligent
- Intrapersoonlijk intelligent
- Lichamelijk-kinesthetisch inteligent
- Logisch-mathematisch intelligent
- Muzikaal-ritmisch intelligent
- Verbaal-linguistisch intelligent
- Visueel-ruimtelijk intelligent
- Naturalistisch intelligent
- Existentieel intelligent