Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- Muzikaal-ritmisch intelligent
Een muzikaal-ritmisch intelligent kind

Het vermogen om muzikale en ritmische patronen te herkennen, te onthouden en te maken. Kinderen die dit intelligentiegebied gebruiken, denken in ritmes en melodieën. Zij kunnen zich beter concentreren als de stem van een spreker veel nuances heeft of als zij zelf ritmisch bewegen, ritmische geluiden maken of horen.

luistert graag naar muziek,
zingt mee,
pikt snel melodietjes op,
speelt graag een muziekinstrument,
houdt van rijmen,
werkt met ezelsbruggetjes en rijmpjes om iets te onthouden,
neuriet vaak,
heeft een sterk gevoel voor ritme,
stijl in stemgebruik,
vertelt boeiend.

- Interpersoonlijk intelligent
- Intrapersoonlijk intelligent
- Lichamelijk-kinesthetisch inteligent
- Logisch-mathematisch intelligent
- Muzikaal-ritmisch intelligent
- Verbaal-linguistisch intelligent
- Visueel-ruimtelijk intelligent
- Naturalistisch intelligent
- Existentieel intelligent