Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- Logisch-mathematisch intelligent

Het vermogen om logische verbanden en onderliggende principes te begrijpen en om makkelijk met (abstracte) getallen en hoeveelheden te werken. Kinderen bij wie dit gebied goed is ontwikkeld, denken beredenerend en zijn vaak kritisch.

sterk in oorzaak-gevolg verbanden,
ordent graag informatie,
speelt graag met cijfers,
overweegt bij het oplossen van problemen,
redeneert logisch,
denkt kritisch,
analyseert,
werkt gestructureerd.

- Interpersoonlijk intelligent
- Intrapersoonlijk intelligent
- Lichamelijk-kinesthetisch inteligent
- Logisch-mathematisch intelligent
- Muzikaal-ritmisch intelligent
- Verbaal-linguistisch intelligent
- Visueel-ruimtelijk intelligent
- Naturalistisch intelligent
- Existentieel intelligent