Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
- Lezingen en workshops

Het omgaan met de (hoog)begaafde leerlingen, een juiste aanpak van hun leerstrategie en het stimuleren van de voortgang van de ontwikkeling ligt voor een groot deel in de handen van uw school! Wij verrijken uw school graag met onze kennis en verzorgen lezingen en workshops naar uw keuze en vraag. Hierbij gaan we uit van de kennis die al aanwezig is, reiken we nieuwe informatie aan en gaan we in op persoonlijke vragen en uitdagingen.  Van tevoren gaan we met elkaar in overleg om duidelijk te hebben wat u graag wilt, wat we kunnen bieden en welke vorm van kennisoverdracht hierbij past.

De lezingen en workshop kunnen worden gegeven op uw school, bij ons op locatie of elders. Een lezing duurt maximaal twee uur en de lengte van een workshop hangt af van uw wensen. Hierbij maken wij een passende offerte voor uw school. 

 

- Projectmateriaal
- Adviesgesprekken
- Plusklas
- Lezingen en workshops
- Onderzoek